2002 / 2003 SM Bernhard Wagener I  & Königin Käthe